S. van der Veen, arts.

Praktijk voor Dry needling / Wet needling (Triggerpoint injecties), Shockwave therapie, High Intensity Laser Therapy en Medische Acupunctuur. 

Wat is Dry needling?

Dry needling - Roden. Dry needling is een techniek waarbij een zeer dun naaldje door de huid en spier direct in een triggerpoint of spierknoop wordt geprikt. Zo’n triggerpoint of spierknoop is een zeer plaatselijke verharde en pijnlijke plek in een spier, die de oorzaak kan zijn van allerlei pijnklachten. Omdat er geen vloeistof wordt geïnjecteerd, spreekt men van Dry needling. Dry needling is een succesvolle vorm van triggerpoint therapie.


 

 Zie voor de uitleg Triggerpoints injectie of Wet needling: 


Wat voel je tijdens Dry needling?

De steriele naaldjes die voor Dry needling gebruikt worden, zijn heel dun. Het zijn dezelfde naaldjes als bij acupunctuur gebruikt worden. Nadat de arts de strakke band en het triggerpoint of spierknoop in de aangedane spier gelokaliseerd heeft, wordt het naaldje snel door de huid getikt. Dit is nagenoeg pijnloos. Daarna brengt de arts het naaldje door de spier naar het triggerpoint of spierknoop toe; dit is een niet pijnlijk, dof gevoel. Als de punt van het naaldje het triggerpoint of spierknoop bereikt, reageert de spier met een local twitch respons: de spiervezels binnen de spierknoop of triggerpoint trekt zich even kortdurend samen. De arts beweegt het naaldje op en neer om zoveel mogelijk spiervezels van het triggerpoint los te maken. Afhankelijk van de spier waarin het triggerpoint zich bevindt en het aantal triggerpoints in de spier, kunnen de twitches soms wat heviger zijn. Ook kunt u de uitstralende pijn voelen die door het triggerpoint veroorzaakt wordt. Dry needling is geen pijnvrije behandelmethode, maar is meestal goed te verdragen, daar deze twitches maar zeer kort aanhouden.


Dry needling met Local Twitch Respons.


Na deze local twitch respons ontspannen de spiervezels van de triggerpoint zich, waardoor de spier weer beter doorbloed wordt, afvalstoffen beter afgevoerd kunnen worden en de spier weer op lengte komt. De spierbeweging normaliseert zich en aanwezige pijn wordt verminderd. Ook naburige spieren en gewrichten bewegen weer normaler.

Een ander fenomeen dat soms kan optreden tijdens de behandeling is een zogenaamde vegetatieve reactie: men wordt ineens zweterig of rillerig, misselijk of wat zweverig in het hoofd. Deze reactie is, hoewel onplezierig, van voorbijgaande aard. Omdat er een vegetatieve reactie kan optreden, zal er altijd in liggende houding behandeld worden.

 

Waar moet u op letten bij een Dry needling behandeling?

Er kunnen bij Dry needling soms kleine bloedinkjes optreden. Dit is op zich ongevaarlijk. Als u bloedverdunners gebruikt is het wel belangrijk dat u dit aan mij doorgeeft aangezien hierdoor de bloedstolling trager kan werken.

 

Wat voel je na een Dry needling behandeling?

Na de behandeling kan de spier gevoelig, stijf of beurs ("blauwe plek") aanvoelen. De eerste uren is dit het meest. Ook is het aanspannen van de net behandelde spieren wat pijnlijk. Na een nachtrust voelt het al een stuk beter maar nog wel beurs. De napijn neemt geleidelijk af en kan tussen de 1 en 5 dagen duren. Daarna treedt een merkbare verbetering op, met name de eerder ervaren uitstralende pijnklachten nemen (aanzienlijk) af. De beweeglijkheid van de spier neemt toe, doordat de spier meer ontspannen is. Ook kan men verbetering ervaren in kracht en coördinatie. Andere effecten die regelmatig genoemd worden zijn een toename van de eigen energie en een gevoel van algehele ontspanning.

 

Wat kun je zelf doen na een Dry needling behandeling?

  • Warmte: houd de behandelde regio meteen na de behandeling warm door middel van een kruik, pittenkussen, infrarode lamp, hotpack, enzovoort. Vaak is een half uur tot een uur voldoende. Warmte zorgt voor een betere doorbloeding en daardoor voor een sneller herstel. Alleen warm aankleden is niet voldoende.
  • Rust: doe minimaal 1½ dag rustig aan met belasten. Te veel en te snel belasten kan het herstel vertragen.
  • Vocht: drink voldoende water. Dit helpt bij de afvoer van afvalstoffen.
  • Rekoefeningen: rekoefeningen zijn in de behandeling van triggerpoints erg belangrijk. In mijn praktijk krijgen patiënten de rekoefeningen per e/mail toegestuurd, vergezeld met een video waarin de rekoefeningen worden uitgelegd.      

Hoewel Dry needling niet geheel pijnloos is, kun je hiermee een snel herstel bereiken. De pijn kan snel afnemen, de spierlengte herstelt zich weer, waardoor de beweeglijkheid van gewrichten zich verbetert. Hierdoor zal verbeteren van kracht en coördinatie ook beter mogelijk zijn.

    

In de "Gecombineerde pijnbehandeling" wordt de Dry needling / Wet needling (Triggerpoint injecties) gecombineerd met High Intensity Laser Therapy, Shockwave therapie en Medische Acupunctuur om het uiteindelijke resultaat zo groot mogelijk te maken.


S. van der Veen, arts - Gravenmaat 17 - 9302 GA Roden

Tel: 0505014666

E-mail: drsvanderveen@home.nl