S. van der Veen, arts.

Praktijk voor Dry needling / Wet needling (Triggerpoint injecties), Shockwave therapie, High Intensity Laser Therapy en Medische acupunctuur. 

Hoofdpijn, migraine en triggerpoints.

Uit recente studies blijkt dat 47% van de bevolking één of andere vorm van hoofdpijn heeft. Migraine komt bij 15% van de volwassenen voor, terwijl 2% een medicatie overgebruikers-hoofdpijn heeft. Hoofdpijn komt weliswaar op alle leeftijden voor, maar het meest tussen de 15 en 35 jaar. Hoofdpijn komt bij vrouwen meer voor dan bij mannen. Dagelijkse hoofdpijn komt bij één op de twintig volwassenen voor. De meeste hoofdpijn patiënten raadplegen geen arts. Slechts 16% van de hoofdpijn patiënten raadplegen een huisarts en 4% een specialist. In hoeverre spelen triggerpoints of spierknopen een rol in het onderhouden of uitlokken van hoofdpijnklachten?


Van alle hoofdpijnklachten valt ongeveer 90% onder de noemer spanningshoofdpijn (tension type headache) en migraine. 

  • Spanningshoofdpijn (tension type headache): Deze vorm van hoofdpijn komt bij vrouwen meer voor dan mannen. Hoewel men dat zou denken zijn psychische oorzaken vaak niet aanwezig, hoewel stress en spanning de hoofdpijn wel kunnen verergeren. Bij spanningshoofdpijn zit de pijn aan beide kanten van het hoofd, geeft het een bandgevoel om het hoofd en is de pijn drukkend of klemmend. Bij lichamelijke inspanning neemt de pijn niet toe, wat bij migraine vaak wel het geval is. De pijn begint vaak in de schouder- of nekspieren en straalt uit naar het hoofd. de schouder- en nekspieren voelen vaak stijf of tekort.
  • Migraine: In Nederland hebben maar liefst 1,5 miljoen mensen migraine. Dat wil zeggen dat er iedere dag 70.000 Nederlanders een migraineaanval hebben. Ongeveer vijf procent van de migrainepatiënten heeft minstens 18 'migrainedagen' per jaar. Twintig procent van de migrainepatiënten heeft aanvallen die 2 tot 3 dagen duren. Eén procent van de migrainepatiënten heeft minstens één aanval per week. Migraine komt voor bij ongeveer 10% van de mannen, bij vrouwen ongeveer 25%. Migraine komt dus ongeveer twee- tot driemaal zo vaak bij vrouwen als bij mannen voor. De migraine aanvallen nemen gelukkig wel af na de leeftijd van 45-50 jaar. Maar de eerste aanvallen van migraine kunnen optreden op jonge leeftijd, reeds vanaf 10-11 jaar. Volgens een Schots onderzoek heeft 11% van de kinderen van 5 tot 15 jaar migraine. Migraine wordt gekenmerkt door herhaalde aanvallen van matige tot heftige, meestal eenzijdige, bonzende hoofdpijn met misselijkheid en/of braken, die erger worden bij lichamelijke activiteit zoals traplopen. Daarnaast is er vaak licht- en geluidsovergevoeligheid. De duur van een onbehandelde hoofdpijnaanval ligt tussen de 4 en 72 uur. Migraineaanvallen kunnen variëren in ernst en duur binnen en tussen patiënten. De hoofdpijnaanvallen verhinderen vaak de dagelijkse activiteiten en kan het gezinsleven en sociale contacten ernstig beïnvloeden.
    Gebleken is dat 62% van de migrainepatiënten ook spanningshoofdpijn heeft, terwijl 25% van de patiënten met spanningshoofdpijn ook aan migraine blijkt te lijden. Een migraineaanval kan beginnen als spanningshoofdpijn, maar in het verdere beloop van de hoofdpijnaanval ontwikkelen zich de kenmerkende migraineverschijnselen.


Het is bij onderzoek gebleken dat juist bij deze twee hoofdpijnvormen triggerpoints of spierknopen vaak een hele grote rol spelen in het ontstaan of onderhouden van de hoofdpijnklachten. Triggerpoints in schouder-, nek-, hals- en kaakspieren veroorzaken een verbazingwekkend scala van pijnklachten in het hoofd.
 

 

De afbeeldingen op deze pagina geven enkele voorbeelden van veel voorkomende triggerpoints met hun uitstralingsgebied naar het hoofd.

 


Zie voor uitleg triggerpoints: 


Vaak overlappen de uitstralingsgebieden van diverse spieren elkaar. Het beeld van spanningshoofdpijn en migraine kan gemakkelijk ontstaan door een overlap van verschillende uitstralingsgebieden vanuit  triggerpoints in schouder-, nek-, hals-, en kaakspieren.

Hierboven ziet u de overlap van schouder-, nek-, hals- en kaakspieren, welke allemaal uitstralende pijn naar het hoofd geven. 


Voor hoofdpijn- en migrainepatiënten kan triggerpoint therapie goede resultaten geven. Door het inactiveren van triggerpoints in schouder-, nek-, hals- en kaakspieren kunnen de hoofdpijnklachten sterk verminderen. In mijn praktijk worden hoofdpijn en migraine behandeld d.m.v. de Gecombineerde pijnbehandeling. 


Deze Gecombineerde pijnbehandeling houdt in:


Dry needling is een behandeling, welke zich kenmerkt door het inbrengen van een acupunctuurnaald op specifieke plaatsen ter hoogte van een triggerpoint, met als doel het inactiveren van triggerpoints en daardoor het verlichten van de pijn die de triggerpoints veroorzaken.


  Triggerpoints injecties of Wet needling:

Bij Triggerpoint injecties of Wet needling spuit de arts een kleine hoeveelheid lidocaïne in een triggerpoint of spierknoop.

    

Een effectieve methode in de pijnbestrijding is de shockwave therapie of ESWT. Het is een behandelingsmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van schokgolven om de pijn te verminderen, met name als triggerpoints een rol meespelen. Shockwave therapie kan na 3-5 behandelingen een duidelijke verbetering geven. Shockwave Therapie zorgt voor een verbeterde doorbloeding en verhoogt het metabolisme van weefsels. De fysiologische genezing wordt gestimuleerd. Door deze eigenschappen worden de triggerpoints of spierknopen geïnactiveerd.

   

High Intensity Laser Therapy is een behandelingsmethode waarbij weefsels behandeld worden met laserlicht. Lasertherapie wordt aangewend om de genezing te versnellen, de kwaliteit en elasticiteit van het herstellende weefsel te verbeteren, ontstekingsreacties te verminderen en pijn te bestrijden. Daarnaast bevordert het laserlicht de doorbloeding in de weefsels. Dankzij deze eigenschappen heeft Lasertherapie een gunstige uitwerking op pijnklachten en triggerpoints..   


Om de directe pijn te verminderen, kan men de ooracupunctuur toepassen en een aantal verblijfnaaldjes in het oor inbrengen. De ooracupunctuur verlicht de gevoeligheid voor pijnprikkels.


Ook is aangetoond dat triggerpoints of spierknopen door microstroom therapie geïnactiveerd kunnen worden.


  Orthomoleculaire geneesmiddelen tegen hoofdpijn en migraine:

  • Magnesium:

Magnesium is onontbeerlijk voor veel biochemische processen in het lichaam. Het speelt een belangrijke rol in de in de overdracht van zenuwimpulsen en heeft het een ontspannende werking bij lichamelijke stress. Een magnesium tekort kan leiden tot een onregelmatige hartslag, hartkloppingen, een slechte bloedsomloop, spierkrampen, nervositeit en benauwdheid. 

Dagelijks gebruik van 600 mg magnesium blijkt het optreden van migraine aanvallen te kunnen terugdringen. Dat is het resultaat van een goed opgezette (dubbelblind, placebo gecontroleerd, gerandomiseerd) studie door Dr. A. Peikert van de afdeling Neurologie en klinische Neuropsychologie aan de München-Harlachingkliniek.

Zeventig mensen die al meer dan twee jaar aan migraine leden kregen na een voorbereidingstijd van vier weken ofwel dagelijks 600 milligram magnesium ofwel een placebo. Na twaalf weken bleek het aantal migraine aanvallen in de groep die magnesium had gekregen, gestaag afgenomen te zijn met in totaal 41,6%. In de placebogroep was de afname van het aantal aanvallen slechts 15,8%. Het totale aantal dagen met migraine was in de magnesiumgroep met 49% afgenomen, tegenover 21% in de groep die een placebo had gekregen. De aanvallen in de magnesiumgroep waren ook minder zwaar en het medicijngebruik lager. 

 

  • Vitamine B2:

 Ook vit B2 (riboflavine) heeft een gunstige werking bij migraine. Bij een onderzoek kregen 53 migrainelijders dagelijks een hoge doses vitamine B2 of een placebotablet te slikken. Bij 56% van de riboflavine gebruikers trad er verbetering op in het aantal, de zwaarte en de duur van de migraineaanvallen terwijl in de placebogroep slechts 19% een verbetering van de migraine had.. De werking van vitamine B2 is volgens dit onderzoek vergelijkbaar met medicijnen zoals bèta blokkers maar dan zonder nadelige bijwerkingen.  

 

  • Moederkruid:

Ook bij onderzoek is gebleken dat moederkruid migraine kan voorkomen en/of verlichten.


Wat kunt u zelf doen?

Wat u zelf kunt doen is een hoofdpijndagboek bijhouden om zo te kijken welke factoren bij u een rol spelen in het uitlokken van een aanval.

Vermijd bekende uitlokkende factoren, eet regelmatig, slaap regelmatig, beweeg regelmatig; vooral activiteiten die niet teveel inspanning vergen zoals wandelen, zwemmen fietsen zijn aan te raden, verminder de kans op stress door ontspanningsoefeningen of hobby’s. Voorkom overbelasting van de kauwspieren door bijvoorbeeld niet te vaak op kauwgom te kauwen. Let op uw houding, want een verkeerde houding tijdens uw werk of slaap kan nek- en schouderklachten geven wat weer spanningshoofdpijn kan veroorzaken. Zorg voor voldoende lichaamsbeweging, voor voldoende frisse lucht en zorg voor de juiste balans tussen geestelijke inspanning en ontspanning.

   

In de "Gecombineerde pijnbehandeling" wordt de Dry needling / Wet needling (Triggerpoint injecties) gecombineerd met High Intensity Laser Therapie, Shockwave therapie, Medische acupunctuur en Microstroomtherapie om het uiteindelijke resultaat zo groot mogelijk te maken.


S. van der Veen, arts - Gravenmaat 17 - 9302 GA Roden

Tel: 0505014666

E-mail: drsvanderveen@home.nl