S. van der Veen, arts.

Praktijk voor Dry needling / Wet needling (Triggerpoint injecties), Shockwave therapie, High Intensity Laser Therapy en Medische acupunctuur. 

Fibromyalgie en triggerpoints.

Fibromyalgie is de meest voorkomende oorzaak van over het hele lichaam verspreid voorkomende pijnklachten. Toch wordt de diagnose vaak gedurende lange tijd niet gesteld. Fibromyalgie is niet nieuw. Er zijn al veel verschillende namen aan gegeven, zoals “chronisch reuma”, "weke delenreuma" en “fibrositis”. Fibromyalgie is, net als vele andere aandoeningen, op dit moment nog niet te genezen, maar het is zeker te behandelen en er zijn vele manieren waarop u een zekere mate van controle over uw leven terug kunt krijgen en uw gezondheid en de kwaliteit van uw leven aanzienlijk kunt verbeteren. 

Fibromyalgie wordt gekenmerkt door pijn, klachten van het bewegingsapparaat en symptomen van het autonome zenuwstelsel. Bij fibromyalgie is er sprake van een algehele verstoring van de manier waarop de pijn wordt verwerkt door het lichaam. Dit resulteert in allodynia en hyperalgesie. Allodynia betekent dat gevoelsprikkels die normaal niet pijnlijk zijn door uw lichaam worden vertaald in pijnprikkels. Hyperalgesie betekent dat uw pijnprikkels worden versterkt. U kunt overgevoelig zijn voor geuren, licht en trillingen die anderen niet eens opmerken. Uw lichaam kan deze prikkels soms ervaren als pijn. Naast specifieke tenderpoints, is pijn het belangrijkste symptoom van fibromyalgie, behalve bij oudere patiënten. Oudere mensen hebben meer last van vermoeidheid, zwelling van de weke delen en depressie.     

     

 


Op de achterkant van uw lichaam zijn de volgende tenderpoints aanwezig:  

  • Langs de nek, waar het hoofd overgaat in de nek.   
  • Op de bovenlijn van de schouder, op net iets minder dan de helft van de schouder naar de nek.   
  • Ongeveer drie vingers, in een diagonale lijn, naar binnen vanuit het laatste punt.   
  • Op de rug vlakbij de kuiltjes boven de billen, iets meer naar de wervelkolom toe.   
  • Onder de billen, vlakbij de heup ongeveer drie vingers achter het heup bot.   


Aan de voorkant van Uw lichaam zijn op de volgende plaatsen tenderpoints aanwezig:  

  • In de hals, net boven de binnenrand van het sleutelbeen.   
  • In de hals, iets verder naar buiten en ongeveer vier vingers onder het laatstgenoemde punt.   
  • Op de binnenkant van onderarm, ongeveer drie vingers vanaf de elleboogplooi.   
  • Aan de binnenkant van de knie, ongeveer 2 vingers boven het kniegewricht.     


Fibromyalgie en triggerpoints.   

Triggerpoints zijn extreem pijnlijke punten die over het hele lichaam kunnen voorkomen. Zij kunnen gevoeld worden als pijnlijke verhardingen of spierknobbels. Triggerpoints veroorzaken pijn bij het rekken van spieren aan het eind van de bewegingsuitslag: dus je vermijd het rekken van je spieren want het doet pijn. De doorbloeding in de kleine bloedvaten in de buurt van triggerpoints is verminderd. Aanvoer van voedingsstoffen wordt hierdoor moeilijk en afvalstoffen kunnen niet gemakkelijk worden verwijderd. Andere spieren nemen het werk van de verzwakte spier over en deze overwerkte spieren gaan triggerpoints ontwikkelen. Triggerpoints zijn niet hetzelfde als tenderpoints bij fibromyalgie.  

Triggerpoints kunnen vaak worden gevoeld als harde knobbels in spieren. Latente triggerpoints  doen geen pijn tenzij er op gedrukt wordt. Zij veroorzaken een verhoogde spanning in de spieren, en verbruiken extra energie. Zij beperken de bewegingsmogelijkheid, verzwakken de spier en verhinderen de mogelijkheid om de spier maximaal te kunnen rekken. Actieve triggerpoints veroorzaken uitstralende pijn naar een voorspelbaar gebied en andere symptomen bij aanspannen van de spier. Als je de spier blijft gebruiken en overbelasten dan kan de pijn ook tijdens rust blijven bestaan.  

Sommige triggerpoints bevinden zich in het gebied van de uitstralende pijn, andere veroorzaken uitstralende pijn naar andere plaatsen. Sommige doen beide. Pijn van triggerpoints is meestal een constante diepe en zeurende pijn. De intensiteit ervan kan verschillen van licht oncomfortabel tot een martelende pijn waardoor je niet meer kunt functioneren. Als een zenuw beklemd is geraakt in gespannen en stugge spieren, kan de pijn brandend zijn en gepaard gaan met scherpe pijnscheuten. Triggerpoints pijn is in tegenstelling tot tenderpoints pijn bij fibromyalgie, zelden gelijk verdeeld over beide zijden van het lichaam.  

Een belangrijk verschil met tenderpoints is dat het uitoefenen van druk op een tenderpoint geen pijn veroorzaakt in een ander deel van het lichaam. Bij triggerpoints wordt bij druk op een triggerpoint de pijn bijna altijd ook gevoelt op een andere plaats. Tenderpoints zijn drukgevoelige punten ter hoogte van de aanhechtingen van spieren en in de buurt van gewrichten. Triggerpoints zitten in de spier zelf en zorgen voor een sterk verminderde doorbloeding van het weefsel; hierdoor ontstaat er een tekort aan zuurstof in het weefsel en dit leidt weer tot een verminderde productie van energie.  

Pijn veroorzaakt door triggerpoints wordt myofasciale pijn genoemd. De meeste mensen met fibromyalgie of met chronische pijn hebben een aantal van deze triggerpoints en dus ook myofasciale pijn. Het is echter niet zo dat alle mensen met myofasciale pijn ook fibromyalgie hebben. Myofasciale pijn is effectief te behandelen met de Gecombineerde pijnbehandeling.      


Deze Gecombineerde pijnbehandeling houdt in:  

Dry needling is een behandeling, welke zich kenmerkt door het inbrengen van een acupunctuurnaald op specifieke plaatsen ter hoogte van een  triggerpoint, met als doel het inactiveren van triggerpoints en daardoor het verlichten van de pijn die de triggerpoints veroorzaken. 


  Triggerpoints injecties of Wet needling:

Bij Triggerpoint injecties of Wet needling spuit de arts een kleine hoeveelheid lidocaïne in een triggerpoint of spierknoop.

   

Een effectieve methode in de pijnbestrijding is de shockwave therapie.  Het is een behandelingsmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van schokgolven om de pijn  te verminderen en de ontstekingsverschijnselen tegen te gaan. Shockwave therapie kan na 3-5 behandelingen een duidelijke verbetering geven.  

Shockwave Therapie zorgt voor een verbeterde doorbloeding en verhoogt het metabolisme van weefsels. De fysiologische genezing wordt gestimuleerd. Eventueel aanwezige verkalkingen worden weker ten gevolge van de schokgolven.   

   

Lasertherapie is een behandelingsmethode waarbij weefsels behandeld worden met laserlicht. Lasertherapie wordt aangewend om de genezing te versnellen, de kwaliteit en elasticiteit van het herstellende weefsel te verbeteren, ontstekingsreacties te verminderen en pijn te bestrijden. Daarnaast bevordert het laserlicht de doorbloeding in de weefsels. Dankzij deze eigenschappen heeft Lasertherapie een gunstige uitwerking op pijnklachten. 


Om de directe pijn te verminderen, kan men de ooracupunctuur toepassen en een aantal verblijfnaaldjes in het oor inbrengen. Dit moet de pijn verlichten. 


Ook met de microstroom therapie is aangetoond dat triggerpoints hiermee geïnactiveerd kunnen worden.


In de "Gecombineerde pijnbehandeling" wordt de Dry needling / Wet needling (Triggerpoint injecties) gecombineerd met High Intensity Laser Therapie, Shockwave therapie, Medische acupunctuur en Microstroomtherapie om het uiteindelijke resultaat zo groot mogelijk te maken.


S. van der Veen, arts - Gravenmaat 17 - 9302 GA Roden

Tel: 0505014666

E-mail: drsvanderveen@home.nl