S. van der Veen, arts.

Praktijk voor Dry needling / Wet needling (Triggerpoint injecties), Shockwave therapie, High Intensity Laser Therapy en Medische acupunctuur. 

Lage rugpijn klachten en triggerpoints.

Roden - Lage rugpijn klachten en triggerpoints. Lage rugpijn klachten komen bij zeer veel mensen voor. Ongeveer 60-90% van de westerse bevolking heeft tenminste eenmaal in zijn leven last van lage rugpijn klachten. Wat kunnen wij voor u doen bij lage rugpijn klachten?


Oorzaak van lage rugpijn klachten.

Allereerst iets over de oorzaken van lage rugpijn klachten. Lage rugpijn klachten worden ingedeeld in twee grote groepen:

 1. Specifieke lage rugpijn klachten.

 2. A-specifieke lage rugpijn klachten.


1. Specifieke lage rugpijn klachten:

Bij maar ongeveer 1-5% van de mensen met lage rugpijn klachten wordt een specifieke oorzaak gevonden. Bij specifieke lage rugpijn klachten worden er duidelijke afwijkingen gevonden bij bloedonderzoek, röntgenfoto of MRI-scan. Voorbeelden van specifieke lage rugpijn klachten zijn:

 - Hernia nuclei pulposi (HNP): hierbij is er een uitstulping (hernia) ontstaan vanuit een tussenwervelschijf die op een uittredende zenuw drukt.

 - Ziekte van Bechterew: een vorm van reuma met ontstekingsverschijnselen in de SI-gewrichten en wervel gewrichten.

 - Osteoporose of botontkalking van de wervels: een wervel kan bij osteoporose inzakken, wat veel pijn kan geven.

 - Metastasen of uitzaaiingen in een wervel bijvoorbeeld bij prostaat kanker of borstkanker.

 - Orgaan afwijkingen: lage rugpijn klachten kunnen ontstaan vanuit een orgaan zoals alvleesklier, nieren, maag, grote lichaamsslagader (aorta).


2. A-specifieke lage rugpijn klachten.

In ongeveer 95-99 % van de gevallen bij lage rugpijn klachten worden er geen specifieke oorzaak gevonden. Dit worden a-specifieke lage rugpijn klachten genoemd.  Bij a-specifieke lage rugpijn klachten worden er dus geen anatomische of weefsel afwijkingen gevonden. Vaak spelen een verkeerde lichaamshouding, overbelasting, verkeerde til houding, overgewicht, veel autorijden, eenzijdig werk, zwaar fysiek werk of een doorgemaakt ongeval een rol mee.


Maar door welke oorzakelijke factoren kunnen de pijnklachten bij a-specifieke lage rugpijn klachten ontstaan:

 A. (Myofasciale) Triggerpoints of spierknopen.

 B. Overbelasting van het bindweefsel of fascia.

 C. Lumbale segmentale instabiliteit.

 D. Verplaatsing weefsel binnen de tussenwervelschijf (McKenzie).

 E. Scheefstand van wervels, waardoor bewegingsproblemen van de wervels ontstaan.

We zullen al deze oorzakelijke factoren verder voor u uitleggen en de behandeling ervan. Deze zeer verschillende oorzakelijke factoren vragen namelijk ook om een totaal andere aanpak en behandeling.


A. (Myofasciale) Triggerpoints of spierknopen.

Triggerpoints of spierknopen in diverse spieren rondom de rug en in bilspieren, kunnen veel lage rugpijn klachten geven. Hieronder ziet u een aantal van deze spieren die bij triggerpoints lage rugpijn klachten geven.De vierkante lendenspier of musculus quadratus lumborum.

Door veelvuldig vooroverbuigen vooral met draaiing van de romp, door veel zwaar tillen of door een beenlengte verschil kunnen er triggerpoints ontstaan in de vierkante lendenspier met pijnklachten in de lage rug, bil en heup gebied. 


De middelste bilspier of musculus gluteus medius.

Triggerpoints in deze middelste bilspier geven veel pijn klachten rondom het SI-gewricht en ontstaan door het lichaamsgewicht lang op één been te laten rusten of door veelvuldig voorovergebogen  te werken,De peervormige spier of musculus piriformis.

Door veel hardlopen, fietsen en tillen, door een val of doorbuigen en zijwaarts bewegen van de romp kunnen in deze spier triggerpoints ontstaan. De pijn zit ter hoogte van de lage rug, bil en heup gebied, maar kan door inklemming van de ischias zenuw uitstralende pijnen in het hele been geven. Deze klachten kunnen sterk lijken op een hernia.


De heup-lenden spier of musculus iliopsoas.

Triggerpoints in deze spier geven vaak pijn in de onderrug en in de lies en bovenbeen. het strekken van de heup verergert de pijn en daarom loopt de patiënt vaak wat voorover. Triggerpoints ontstaan door lang voorover te buigen of door veelvuldige buikspieroefeningen.De kleine bilspier of musculus gluteus minimus.

Triggerpoints in deze kleine bilspier geeft naast pijn in de bilspieren en lage rug, ook veel pijnklachten in het been, zodat het eveneens kan lijken op en hernia.De mutifidi.

Ook triggerpoints in de multifidi uiten zich in lage rugpijn klachten. Meer over deze mutifidi: kijk onder lumbale segmentale instabiliteit.


De aanwezige triggerpoints worden behandeld met een combinatie van Dry needling / Wet needling, Shockwave therapie en High Intensity Laser Therapy. Wanneer Dry needling te pijnlijk is voor een patiënt, kan besloten worden om alleen de combinatie Shockwave therapie en High Intensity Laser Therapy te geven.


B. Overbelasting van het bindweefsel of fascia.

Bindweefsel of fascia bevindt zich overal in het lichaam. In en om alle spieren en organen zit bindweefsel of fascia. vroeger dacht men dat dit bindweefsel alleen diende voor de stevigheid. Maar volgens de nieuwste inzichten heeft dit bindweefsel zeer vele belangrijke functies. Bindweefsel of fascia is de verbindingsschakel tussen de bloedvaten en cellen, Alle voedingsstoffen en alle afvalstoffen passeren het bindweefsel alvorens de cellen of de bloedvaten te bereiken. Ook bevat het bindweefsel of fascia zeer veel pijnzenuwen, Dit houdt in dat dit bindweefsel of fascia ook een grote rol mee kan spelen in pijnklachten. Dus niet alleen gewrichten, slijmbeurzen, pezen of spieren kunnen pijnklachten veroorzaken, maar ook het bindweefsel Ook dit bindweefsel kan overbelast raken, wat kleine beschadigingen en verklevingen in het bindweefsel geeft, wat zich kan uiten in stijfheid en pijnklachten.

Ook in de onderrug zit een groot fascia blad (de fascia thoracolumbalis), wat door overbelasting pijnklachten kan geven. In de Shockwave therapie bestaat sinds kort een mogelijkheid om specifiek fascia te behandelen: de Peri-Actor. Deze specifieke Shockwave behandeling voor fascia kan een positieve rol mee spelen in de behandeling van a-specifieke rugklachten.


 


De Peri-Actor applicatoren, waarmee je het bindweefsel of fascia kunt behandelen. Nieuwe inzichten in de rol van dit bindweefsel of fascia leiden tot nieuwe behandel mogelijkheden binnen de Shockwave therapie bij a-specifieke rugklachten.


Foto waarop de fascia thoracolumbalis te zien is.C. Lumbale segmentale instabiliteit.

De laatste jaren neemt men steeds vaker aan dat instabiliteit van de rug de oorzaak is van lage rugpijn klachten. Een instabiele wervelkolom kan leiden tot chronische lage rugpijn klachten.

De wervels zijn op elkaar gestapeld en worden in de juiste stand gehouden door kapsels, banden, de tussenwervelschijven en de spieren direct rondom de wervels. Wanneer deze stabiliteit verminderd kan het zijn dat de wervels teveel ten opzichte van elkaar bewegen. Dan is er sprake van instabiliteit. 

Ongeveer 20-30% van de patiënten met a-specifieke rugklachten heeft een instabiliteit van de onderste rugwervels. Hierdoor ontstaan er dus grotere bewegingen tussen twee wervels dan normaal en worden de wervels en bijbehorende structuren meer belast, wat pijnklachten kan geven.

Wat betreft de spieren die moeten zorgen voor stabiliteit zijn de Multifidi en Transversus abdominis van groot belang.


Multifidi.


Tranversus abdominisDe behandeling bestaat uit oefentherapie van de twee bovengenoemde spieren. Er zijn diverse oefeningen om specifiek deze spieren te trainen en te versterken. Daarnaast is bij onderzoek gebleken dat High Intensity Laser Therapy de Multifidi versterkt. Ook in de Shockwave therapie zijn er specifieke mogelijkheden om de Multifidi te behandelen. De combinatie van rug versterkende oefeningen, specifieke Shockwave therapie en Lasertherapie verbeteren de stabiliteit van de wervelkolom.De Spine-Actor: de nieuwe applicatoren binnen de Shockwave therapie om specifiek de Multifidi te behandelen. 


High Intensity Laser Therapy. Bij onderzoek bleek dat laserlicht de Multifidi kan versterken (naast rug versterkende oefeningen), wat van groot belang is om de stabiliteit van de wervelkolom te vergroten.D. Verplaatsing weefsel binnen de tussenwervelschijf (McKenzie).

Robin McKenzie is een fysiotherapeut uit Nieuw-Zeeland. Zijn therapie wordt wereldwijd gebruikt. Het is een actieve benadering die bekend is geworden door uitstekende resultaten bij rugklachten, al dan niet met uitstraling in benen.

Hierbij worden uw klachten veroorzaakt door irritatie van de structuren in de wervelkolom. Kenmerkend voor dit syndroom is dat uw klachten kunnen verergeren of verbeteren door het aannemen van een bepaalde houding of het maken van bepaalde bewegingen. Men gaat er vanuit dat één van de tussenwervelschijven van uw wervelkom is aangedaan (het derangement syndroom).

De behandeling bestaat uit specifieke rug oefeningen.


E. Scheefstand van wervels, waardoor bewegingsproblemen van de wervels ontstaan.

Hoewel dit het terrein is van de manuele therapie, is het waarschijnlijk dat tijdens de Shockwave therapie met de Spine-Actor door de ontstane drukgolven er een zekere mobilisatie ontstaat van de gewrichtjes tussen de wervels (facet gewrichten). Door een gewricht te mobiliseren kan het zijn dat de een betere bewegingsuitslag ontstaat tussen twee wervels (wervel segment). ook dit kan zich uiten in een verminderen van de lage rugpijn klachten.Hoe gaat de behandeling bij lage rugpijn klachten nu in zijn werk?

Allereerst krijgt u een intake gesprek. Hierbij wordt ingegaan op al uw klachten en de beperkingen die deze klachten geven in uw leven, Natuurlijk wordt nagegaan welke factoren invloed hebben op uw klachten. Gekeken wordt naar alle zowel lichamelijke factoren, als wel ook psychologische factoren en sociale factoren.via het bio-psycho-sociaal model. De lichamelijke factoren kunnen triggerpoints of spierknopen zijn, maar ook een overbelasting van het bindweefselblad in de onderrug, alsmede een instabiele rug of scheefstand van bekken of wervels. Psychologische factoren kunnen zeker een grote rol meespelen in lage rugpijn klachten. Ingegaan wordt hoe u zelf denkt over uw klachten; zijn er stressfactoren aanwezig; zijn er stemmingswisselingen of zijn er angst of paniekstoornissen. Ook sociale factoren zijn van belang: hoe reageert de omgeving; hoe is het op het werk; kunt u uw hobby nog uitoefenen.

Daarna wordt er speciale aandacht besteed aan eventueel aanwezige triggerpoints of spierknopen, aan het fascie blad van de onderrug, aan een mogelijke instabiliteit van de onderrug en eventuele scheefstand van bekken en wervels. Zoals genoemd krijgt u een combinatie van Dry needling / Wet needling (Triggerpoint injecties), Shockwave therapie (met de nieuwe Spine-actor en Peri-actor) en High Intensity Laser Therapy. Daarnaast krijgt u specifieke huiswerk oefeningen per e-mail opgestuurd om thuis te oefenen.


In de "Gecombineerde pijnbehandeling" wordt de Dry needling / Wet needling (Triggerpoint injecties) gecombineerd met High Intensity Laser Therapie, Shockwave therapie, Medische acupunctuur en Microstroomtherapie om het uiteindelijke resultaat zo groot mogelijk te maken.


S. van der Veen, arts - Gravenmaat 17 - 9302 GA Roden

Tel: 0505014666

E-mail: drsvanderveen@home.nl